Thư viện ảnh

Phường Cam Lợi tham gia Liên hoan các Làng Văn hóa Thành phố Cam Ranh năm 2019
Đoàn thuyền trong lễ hội Cầu ngư
Phơi cá
Gặp gỡ trên đảo xa
Đảo Sinh tồn
Cất vó